2014-08-28 14:44Pressmeddelande

Gratis glasögon ges till barn i syfte att motverka utanförskap

null

I dagarna bänkar sig Sveriges skolbarn i klassrummen för en ny termin. För barn med synfel vars föräldrar inte har råd att ge sina barn glasögon kan skolstarten bli en plåga. Barnen löper stor risk att få problem i skolan med svårigheter att lära sig läsa och skriva som resultat. I syfte att ge alla barn i Sverige samma grundförutsättningar delar optikerkedjan Smarteyes ut gratis glasögon till barn med synfel mellan 0 och 7 år under satsningen ”Alla barn har rätt att se”.

Barn i Sverige har fri tandvård. Dessutom har barn som hör dåligt tillgång till gratis hörapparat via sitt landsting. Men när det kommer till gratis glasögon är det stopp. Så många som 7 000 skolbarn har helt fått avstå från glasögon på grund av att föräldrarna inte har haft råd, visar kartläggningar från Socialstyrelsen och Majblommans Riksförbund*. Alla landsting ger i dag bidrag till glasögon för barn, men bidragssumman och åldersgränserna varierar kraftigt mellan olika landsting. Det snålt tilltagna bidraget innebär att barnfamiljerna själva får stå för den största delen av glasögonkostnaden.

Alla barn har rätt att se” – en investering i barns hälsa och utbildning
Att vara utan glasögon ger huvudvärk, illamående, inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Att inte hänga med i undervisningen kan i förlängningen innebära ett utanförskap längre fram i livet. 

För att påverka alla landsting att ge barn med synfel gratis glasögon har optikerkedjan Smarteyes länge arbetat med initiativet ”Alla barn har rätt att se”. Syftet är att ge alla barn samma grundförutsättningar och minska risken för att barnen hamnar i ett utanförskap tidigt i livet.

-  Så länge politiker inte tar sitt ansvar och hanterar barns synfel på samma sätt som tandvård och hörselhjälpmedel, kommer vi att fortsätta att dela ut gratis glasögon till barn mellan 0 och 7 år. Vi ser det som en investering i barns hälsa och utbildning, säger Anders Zanton, Sverigechef på Smarteyes.

Har hittills delat ut barnglasögon till ett värde av 22 miljoner kronor
Sedan starten av ”Alla barn har rätt att se” i mars 2012 har Smarteyes butiker lämnat ut cirka 15 000 par glasögon till barn mellan 0-7 år till ett belopp av drygt 22 miljoner konor.

I september 2012 tog Smarteyes emot Majblommans utmärkelse ”Årets blommande företag” för sitt samarbete med Majblomman där de förser organisationen med gratis glasögoncheckar till alla barn med synfel. Smarteyes har 47 butiker från norr till söder, samtliga butiker erbjuder gratis glasögon till barn 0-7 år.

Villkoren för att hämta ut ett par barnglasögon hos Smarteyes:

·  Recept i original från ögonläkare eller ortoptist i de landsting som Smarteyes har butiker.

·  Ett recept för barn ännu ej fyllda 8 år (receptet får ej vara äldre än 6 månader).

·  Max ett par glasögon per år och barn, ett år mellan varje beställningstillfälle.

·  Barnen väljer fritt från de bågar Smarteyes har i butiken.

* Siffran är dels framtagen utifrån Socialstyrelsens rapport från 2013 där de bedömer att 118 000 skolbarn behöver glasögon, dels utifrån TNS Sifos undersökning från mars 2012 på uppdrag av Majblomman som visar att 6,1 procent av alla skolbarn med synfel helt avstår från glasögon i ett år eller mer på grund av familjens ekonomi. Tillämpat på Socialstyrelsens beräkning innebär det att drygt 7 000 skolbarn helt måste avstå glasögon. I TNS Sifos undersökning tillfrågades 500 hushåll med barn 6-16 år, där minst ett barn behövde glasögon.

För mer information kontakta:

Anders Zanton, Sverigechef, Smarteyes, anders.zanton@smarteyes.se, mobil: 0738-499 600


Smarteyes startade i april 2007 och är ett svenskt privatägt optikföretag. Huvudägare är Rune Andersson med familj via bolaget Mellby Gård AB, övriga ägare är vd och styrelse. Smarteyes affärsidé är genom effektiva inköp och god design erbjuda ett brett sortiment modeglasögon till attraktiva priser. Smarteyes finns i de flesta större svenska städer från Trelleborg i söder till Boden i norr och har en snabb expanderingstakt. Sedan 2010 finns Smarteyes även i Tyskland och sedan 2013 även i Danmark. Om Smarteyes

Smarteyes är en av Sveriges snabbast växande optikerkedjor – sedan starten 2007 har vi vuxit från 0 till 64 butiker (November 2017), från Malmö i söder till Boden i norr. Vi har även öppnat upp flera butiker i Tyskland och Danmark och vår expansion fortsätter. Ständig förnyelse är typiskt Smarteyes, och det ska alltid vara kul och inspirerande att handla hos oss. Smarteyes är en idé om att alltid vara den bästa optikern för våra kunder, och att uppnå detta genom att alltid vara nytänkande, alltid ligga steget före konkurrenterna och att alltid tillverka och distribuera på det smartaste sättet.